Zvýšení volební účasti
v Libereckém kraji

Vedoucím organizací, poskytujících sociální služby v domovech pro seniory a
v obdobných zařízeních v Libereckém kraji, a příslušným sociálním pracovnicím

Vážení,

domníváme se, že je v našem společném zájmu poskytnout seniorům a dalším uživatelům Vašich sociálních služeb nezbytné informace k blížícím se Parlamentním volbám (8. a 9. října 2021).

Nabízíme Vám proto dvacetiminutový audiovizuální program, jehož cílem je nestranně informovat uživatele vašich zařízení a služeb o významu voleb pro nás jako společnost a zvláště o jejich významu pro náš kraj. Náš projekt má podporu Libereckého kraje a získal i osobní záštitu jeho hejtmana.

Záměrem našeho programu je opravdu jen pozvednout dosud nízkou volební účast voličů v Libereckém kraji. Budeme Vám vděční za užití našeho programu ve všech typech zařízení pro seniory a další voliče, kde je to půjde. Vedoucím zařízení, kde není možné či vhodné náš program prezentovat, se omlouváme.

Prezentaci  lze spustit přímo na této stránce (viz okno níže). Alternativně si ji můžete spustit přímo z této stránky, nebo ze stránky plnaurna.cz/podklady/ nebo stáhnout (samotný soubor je uložen na uschovna.cz, přímý odkaz je zde).

Pokud náš program použijete a pošlete nám z jeho užití zprávu či fotku, rádi tuto Vaši spoluúčast na projektu PLNÁ URNA zveřejníme.

Za spolek RADOSTI

kontaktní osoby projektu

G. Holbová, S. Říman

info@plnaurna.cz

www.plnaurna.cz


Prezentace pro seniory